มหาวิทยาลัยเกริก ล่องใต้เตรียมจัดสอบใหญ่ มอบทุนเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้

  วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเกริก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย กงสุลอุมัร มาดะมัน รองประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ นายนันทวัฒน์ มะลา หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสาวภีรดา หวังโซ๊ะ เลขานุการวิทยาลัยฯ นางสาวอาอีเซาะ เจะสือแม เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก

s__22077501

  ไ้ด้รับโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านโอฬาล บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา รายงานการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อจัดสอบทุนการศึกษา UD Ssholarship โดยท่านได้คําเเนะนําเเนวทางการประชาสัมพันธ์เเละการส่งเสริมการศึกษาในเขตจังหวัดชายเเดนภาคใต้ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมความทุ่มเทของมหาวิทยาลัยเกริก และการมอบโอกาสแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

ประชาสัมพันธ์
โทร : 02-970-5820
  Fackbook