ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 (อาคาร 2 ชั้น 4)
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Email: iicb.krirk@gmail.com

Facebook: IICB วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ

Tel: 02-970-5820 ต่อ 640, 641

Facebook Page Line official YouTube

โทร : 02-970-5820
  Fackbook