ภาพบรรยากาศ การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ภาพบรรยากาศ การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

มีนักศึกษาใหม่มารายงานตัวประมาณ 120 คน สมัครสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม 45 คน

กิจกรรม
โทร : 02-970-5820
  Fackbook