วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ลุยสร้างการรับรู้เข้าจัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่มาแรงกับทางโรงเรียนสันติอิสลาม

ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มอบหมายให้ ท่านอาจารย์อุมาร มาดะมัน รองประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ พร้อมด้วยนางสาวพัฒลดา หวังโซ๊ะ เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรปริญญาตรี และตัวแทนนักศึกษา ได้มีโครงการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา“บริหารธุรกิจอิสลาม” ทั้ง 3 เอก ได้แก่ เอกการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ เอกอุตสาหกรรมฮาลาล เอกการเงินอิสลาม ทั้งโรงเรียนสายศาสนาเเละสามัญ โดยจัดกิจกรรมการเเนะเเนวให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศาสนาของโรงเรียนสันติอิสลาม

  ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์มนตรี หวังการะแน รวมถึงคณะครู ตลอดจนนักเรียนทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับ สนับสนุน และให้ความสนใจกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามเป็นอย่างมาก

กิจกรรม
โทร : 02-970-5820
  Fackbook