ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ : Knowledge Creates Pride : 知识创造力量 : العلم يجعل فخورا”

โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. ปีการศึกษา 2566

     เรียนเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและน้องๆ ระดับ ปวช. นักเรียนปอเนาะ(กำลังเรียน กศน.มัธยมปลาย) จากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์วันครบรอบ 71 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ Knowledge Creates Pride : 知识创造力量 : العلم يجعل فخورا” ประกวด 4 ภาษา ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมรับเงินรางวัลและเกียรติบัตร 

  • ประกวดวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
  • สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566
  • สมัครได้ที่ https://www.krirk.ac.th/speech-contest-2023/
  • สอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนกานต์ พิศนอก โทร. 029705820 กด 0
กิจกรรม
โทร : 02-970-5820
  Fackbook